Kredyt hipoteczny dla Polaków mieszkających i pracujących za granicą

Spora liczba Polaków, która wyemigrowała z Polski, wciąż bardziej lub mniej wiążę swoją przyszłość z ojczyzną. Część z nich wyjechała, aby dorobić się swojego mieszkania w Polsce, tak by po powrocie mieć swoje lokum. Z kolei inni planują zainwestować w kupno mieszkań w celu uzyskania dodatkowego profitu. Jakikolwiek zamiar stoi za ich decyzją, warto wiedzieć, czy jest możliwe ubieganie się o kredyt hipoteczny na nieruchomość w Polsce, kiedy mieszka i pracuje się za granicą?

Kredyt hipoteczny dla osób przebywających za granicą

W 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła zasadę tzw. Rekomendacji S. Innymi słowy, banki mają zakaz udzielania hipotecznych kredytów walutowych ludziom, którzy nie zarabiają w walucie kredytu. Jest to dosyć problematyczna sytuacja, ponieważ polskie banki mają ograniczone oferty, jeśli chodzi o kredyty walutowe. Sytuację tę zaognił jeszcze dodatkowo kryzys z kredytami we frankach szwajcarskich, co w konsekwencji doprowadziło nie tylko do ograniczenia ofert, ale również uczyniło całą procedurę droższą oraz bardziej skomplikowaną.

Co więcej, trzeba pamiętać, że osoby zarabiające w dolarach, euro czy funtach mają większe szanse w uzyskaniu kredytu w polskim banku, podczas gdy te, które uzyskują dochód w koronach duńskich czy islandzkich już nie. Taka sytuacja ma miejsce dlatego, że żadna polska instytucja finansowa nie udziela pożyczek w takich walutach.

Dokumenty wymagane do kredytu w obcej walucie

  • przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach,
  • zeznanie podatkowe i/lub wyciąg z rachunku bankowego,
  • historia kredytowa z kraju emigracji,
  • inne dokumenty (np. zezwolenie na pobyt stały oraz pracę, jeśli są wymagane w kraju emigracji).
  • Inny sposób na uzyskanie kredytu hipotecznego

dokumentyJeśli z jakiegoś powodu nie ma możliwości na samodzielne uzyskanie kredytu hipotecznego, można wnioskować o wspólny kredyt z członkiem rodziny lub inną pokrewną, zarabiającą w złotówkach, osobą. W takiej sytuacji przy obliczaniu zdolności kredytowej, zarobki w walucie obcej będą zrównane z wysokością dochodów złotówkowych drugiej osoby. Przykładowo, jeśli osoba z zagranicy zarabia w przeliczeniu na polski złoty 10000 zł, a druga osoba 5000 zł, ich wspólny dochód wynosi 10000 złotych.

Ważną informacją może być fakt, że po uzyskaniu kredytu można odłączyć współkredytobiorcę od umowy kredytowej. Taką możliwość poprzedza wcześniejsza powtórna analiza finansowa osoby, która chce przejąć całe zobowiązanie finansowe na siebie.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby dostać kredyt hipoteczny, żyjąc i pracując za granicą:

  • źródło dochodu musi być stałe;
  • nieruchomość musi znajdować się w Polsce;
  • należy przedłożyć wszystkie dokumenty wymagane przez bank.

Uzyskanie kredytu hipotecznego przez osobę mieszkającą poza krajem jest o wiele trudniejsze i wymaga sporego nakładu czasu, chociażby ze względu na znaczną ilość dodatkowych dokumentów wymaganych przez bank. Dlatego najlepszym wyjściem jest skorzystanie z bezpłatnych usług ekspertów (np. Expander), którzy pomogą przejść przez cały proces oraz odnaleźć jak najlepszą ofertę.