Deweloperzy budują coraz mniej mieszkań

W ciągu ostatniego roku znacząco spadła liczba nowych przedsięwzięć rozpoczynanych przez deweloperów. Deweloperzy budują aż 42 procent mniej mieszkań niż w zeszłym roku. Natomiast poprawiła się liczba mieszkań oddawanych do użytku (o 2,2% w stosunku do zeszłego roku).

Utrzymanie wciąż spadającego trendu rozpoczynania budowy nowych mieszkań może mieć długookresowy wpływ na spadek wysokiej obecnie podaży i ewentualny wzrost cen mieszkań. Obecnie deweloperzy starają się przykładać więcej uwagi do rozmiarów budowanego mieszkania niż do ilości. Jednak liczba wydanych w zeszłym roku pozwoleń na budowę aż jedenastokrotnie przekracza liczbę rozpoczętych inwestycji, może to sugerować oczekiwanie przez deweloperów na dobry moment do rozpoczęcia inwestycji.

W maju bieżącego roku w stosunku do tego samego miesiąca w zeszłym roku liczba rozpoczętych budów spadła o 14,1% co przekłada się na ponad 16 tysięcy nowych mieszkań. Jednak deweloperzy prawdopodobnie doskonale rozumieją Polski rynek nieruchomości i brak około 1,5 mln lokali (według Ministerstwa Infrastruktury) chcą dobrze wykorzystać szansę na nowe budowy. Obecna sytuacja na rynku kredytowym i modyfikacje w rządowych programach takich jak rodzina na swoim mają znaczny wpływ na popyt, do którego chcą się dostosować deweloperzy.